Hanny Ebbers


Ik werk vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is en voldoende kracht heeft gekregen om zich te ontwikkelen. Ik baseer me onder anderen op de waarderingstheorie, de narratieve psychologie en het systeemtheoretisch denken.

Ik heb als coach en trainer ervaring met verschillende groepen mensen op zoek naar hun plek in de maatschappij. Na mijn HBO opleiding Jeugdwelzijnswerk in 1987 heb ik twaalf jaar dropouts uit het onderwijs en werkloze jongeren begeleid. Voor deze doelgroep heb ik verschillende programma’s ontwikkeld en begeleid zoals assessment, sociale vaardigheidstraining op de werkvloer, sollicitatietraining en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Tussen 2000 en 2016 werkte ik als jobcoach binnen een GGz instelling. Veel van mijn cliënten vonden de baan die zij zochten en werken nog steeds met plezier. Ik heb zowel kennis van psychiatrische stoornissen als van wet- en regelgeving rondom arbeid.

Van 1997 tot 2000 deed ik de opleiding zkm-consultant ® bij de stichting W & Z. Sinds 2000 werk ik als zelfstandig coach naast een part time baan in de GGz.

Op dit moment werk ik bij Yulius als IPS trajectbegeleider. Mensen met een arbeidsbeperking begeleid ik naar betaald werk. Een groot deel daarvan heeft een autismespectrumstoornis.

Hanny Ebbers

Mensen die ergens vastlopen in hun leven of loopbaan, twijfelen over studie of beroepskeuze help ik een realistische keuze te maken uit de wirwar van mogelijkheden. De systematische aanpak, mijn nieuwsgierige vragen en concrete opdrachten helpen daarbij.


Registraties: