Hanny Ebbers


Ik werk vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is en voldoende kracht heeft gekregen om zich te ontwikkelen. Ik baseer me onder anderen op de waarderingstheorie, de narratieve psychologie en het systeemtheoretisch denken.

Ik heb als coach en trainer ervaring met verschillende groepen mensen op zoek naar hun plek in de maatschappij. Na mijn HBO opleiding Jeugdwelzijnswerk in 1987 heb ik twaalf jaar dropouts uit het onderwijs en werkloze jongeren begeleid. Voor deze doelgroep heb ik verschillende programma’s ontwikkeld en begeleid zoals assessment, sociale vaardigheidstraining op de werkvloer, sollicitatietraining en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Van 1997 tot 2000 volgde ik de opleiding tot zkm-consultant bij de stichting W & Z en ben sinds 2000 geregistreerd zkm-consultant ®.

Sindsdien werk ik als zelfstandig coach naast mijn baan bij Yulius als jobcoach. Voor Yulius begeleid ik jongeren met een psychische beperking, naar werk en coach ik hen in de omgang met collega’s. Een groot deel daarvan is jongvolwassen met een autismespectrumstoornis.

Hanny Ebbers

Mensen die ergens vastlopen in hun leven of loopbaan, twijfelen over studie of beroepskeuze help ik een realistische keuze te maken uit de wirwar van mogelijkheden. De systematische aanpak, mijn nieuwsgierige vragen en concrete opdrachten helpen daarbij.