Hanny Ebbers


Ik werk vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek is en voldoende kracht heeft gekregen om zich te ontwikkelen. Ik baseer me onder anderen op de waarderingstheorie, de narratieve psychologie en het systeemtheoretisch denken.

Ik heb als coach en trainer ervaring met verschillende groepen mensen op zoek naar hun plek in de maatschappij. Na mijn HBO opleiding Jeugdwelzijnswerk in 1987 heb ik twaalf jaar dropouts uit het onderwijs en werkloze jongeren begeleid. Voor deze doelgroep heb ik verschillende programma’s ontwikkeld en begeleid zoals assessment, sociale vaardigheidstraining op de werkvloer, sollicitatietraining en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Van 1997 tot 2000 deed ik de opleiding zkm-consultant ® bij de stichting W & Z. Sinds 2000 werk ik als zelfstandig coach naast een part time baan in de GGz.

Tussen 2000 en 2016 heb ik gewerkt als jobcoach binnen Yulius GGZ em daarna voor diverse opdrachtgevers. Ik heb zowel kennis van psychiatrische stoornissen als van wet- en regelgeving rondom arbeid.

Hanny Ebbers

Mensen die ergens vastlopen in hun leven of loopbaan, twijfelen over studie of beroepskeuze help ik een realistische keuze te maken uit de wirwar van mogelijkheden. De systematische aanpak, mijn nieuwsgierige vragen en concrete opdrachten helpen daarbij.


Registraties:
  • zkm-consultant ®
  • Geregistreerd Jobcoach
  • Phrenos kenniscentrum
  • IPS trajectbegeleider
  • Registerplein
  • GGZ agoog