Methodiek


Individuele Plaatsing en Steun

Mijn visie:
  • Iedereen heeft recht op werk
  • Jij bepaalt wat passend werk is
  • Jouw wensen zijn leidend
  • zo snel mogelijk naar een betaalde baan
  • doorlopend systematisch assessment
Waar nodig en gewenst
  • ondersteun ik jou en de werkgever langdurig
  • adviseer ik jou en de werkgever bij administratieve en regelzaken
De IPS methodiek is gebaseerd op Supported Employment. De IPS trajectbegeleider is idealiter onderdeel van de behandeling binnen de GGz. Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Nederland op het gebied van arbeidsparticipatie. Daarom verwacht ik dat een IPS trajectbegeleider binnenkort ook aan de slag kan in samenwerking met de GGz.

Meer info op: www.werkenmetips.nl/wat-is-ips