Methodiek


Omdenken

In deze oefeningen sta je stil bij je eigen gedachten. Je leert te onderscheiden wat redelijke en onredelijke gedachten zijn. Redelijke gedachten zijn gedachten die overeenkomen met de werkelijkheid. Ze zijn realistisch, logisch consistent, doelgericht, resulteren in adequate emoties. Onredelijke gedachten zijn niet realistisch, niet doelgericht, resulteren in niet-adequate emoties.

De oefeningen zijn gebaseerd op de Rationeel Emotieve Therapie. De RET gaat er van uit dat gevoelens en gedrag voortkomen uit gedachten. In elke situatie spelen gedachten een cruciale rol bij het ontstaan van gevoelens en gedrag. Er is geen enkele situatie die een specifiek gevoel oproept. Het gaat om de betekenisverlening die jij geeft aan de situatie.

Voorbeeld van een gedachtestroom

1) de feiten
Mijn werkgever reageerde niet op mijn vraag in het werkoverleg. Hij keek mij niet aan.

2) de interpretatie
Hij wil niet naar mij luisteren.

3) hoe deze interpretatie beleefd wordt
Hij negeert mijn vraag, ik vind het oneerlijk dat hij mij zo onbelangrijk vindt.

4) Je gaat in discussie met je zelf
Klopt het? Wil mijn werkgever niet naar mij luisteren? Heb ik daar bewijs voor?

5) als blijkt dat je gedachte niet redelijk was, kun je die vervangen door een redelijke gedachte
Ik weet niet of mijn werkgever mij wel of niet belangrijk vind. Hij heeft mijn vraag misschien niet gehoord want er werd door elkaar gepraat in het overleg.

Je leert anders denken dan je gewend bent. Omdenken dus. Het gevolg hiervan is dat ook je gevoelens en gedrag zullen veranderen waardoor je minder last hebt van vervelende gevoelens.