Methodiek


WERKFIT

De begeleiding van essenceiam in Werkfit trajecten onderscheidt zich door onze speciale aanpak. Wij schieten met scherp en verbeteren effectiviteit, vitaliteit en mobiliteit. Wij helpen snel onderzoeken wat inspireert en belemmert op een manier die leidt tot een ander perspectief, goede keuzes en effectief gedrag. De eigenheid van de klant staat daarbij altijd centraal.

Kenmerkend voor onze aanpak:

 • Gelijkwaardige samenwerking tussen klant en begeleider
 • Focus op oplossingen (in plaats van op problematiek)
 • Gestructureerde aanpak, die de gevoelens en motieven van de klant betrekt
 • Maximale aandacht voor kwaliteit en professionaliteit
 • Wetenschappelijk en in de praktijk bewezen effectief

Voor wie

 • aan het werk wil maar nog niet kan
 • Focus op oplossingen (in plaats van op problematiek)
 • twijfel heeft over werkkeuze
 • het gevoel heeft vast te lopen
 • burn-out of stress klachten heeft
 • een gestructureerde en onderbouwde (Werkfit) begeleiding wil

Het resultaat

Het resultaat is een klant, die snel zelfsturend en gemotiveerd in staat en bereid is om concrete stappen te zetten richting nieuw werk.

Iedereen die wil re-integreren verdient maatwerkbegeleiding. Niet langer of diepgaander dan nodig is, met impact en een duurzaam resultaat.

Praktische informatie:

aanvraag bij UWV, maximaal 18 maanden


ONZE BEGELEIDERS - WERKFIT SCHERPSCHUTTERS

Al onze begeleiders zijn zeer ervaren als re-integratie-, job- en personal coach, en begeleiden klanten enthousiast naar ‘werkfitheid’. Wij werken met coaches die gecertificeerd zijn in de zelfkonfrontatiemethode (ZKM*) en lid zijn van de ZKM (beroeps-)Vereniging. Daarmee garanderen we professionele begeleiding. Vanzelfsprekend hanteren we een kwaliteits- en privacy-regelement, gedragscode, ethische beroepscode en klachtenreglement. Ook maken we structureel gebruik van een onafhankelijk uitgevoerd evaluatiesysteem voor klanten, en een professioneel effectiviteitsonderzoek.

ONS AANBOD - AAN HET WERK

In onze Werkfit trajecten integreren wij de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) op een effectieve wijze. De ZKM vertegenwoordigt een specialistisch aanbod, en faciliteert een grondige, systematische methode van zelfonderzoek. Hierbij vormen het klant-eigen verhaal, gevoelens en motieven de basis. Afhankelijk van wat benodigd is zetten we de stevige en diepgaande module met de ZKM in, of de snellere module waarbij de Zelfverbinder de basis vormt.
Tijdens de intake bepalen we welke module voor de klant het meest effectief is.

Werkfit met de Zelfkonfrontatiemethode

Vanuit nieuwe inzichten naar werkfitheid

Werkfit met de Zelfverbinder®

Voor snel nieuw perspectief en nieuwe energie