Workshops


Als trainer werk ik altijd met praktijkvoorbeelden uit de groep en gebruik ik actieve werkvormen. Bijvoorbeeld uit de theatersport, beeldmateriaal zoals foto’s en de kaarten van Gerrickens en Ofman

Thema’s uit mijn aanbod: weerbaarheid, assertiviteit, feedback, duidelijke communicatie, non verbale communicatie, een thema bespreekbaar maken.

De workshops worden op maat gemaakt in overleg met de opdrachtgever.
Van te voren bespreek ik met de opdrachtgever en het team het doel en de verwachtingen. In het kader leest u een concreet voorbeeld.

Zo kan het kernkwadrant van Ofman gebruikt worden om te ontdekken wat de kwaliteiten binnen uw team zijn en hoe u deze samen effectiever kunt maken. Bovendien kunt u leren anders om te gaan met onderlinge irritaties. U leert waarom uw gedrag al dan niet werkt en krijgt tips hoe het anders kan. 

Praktische informatie:

aantal en duur van de sessies varieert afhankelijk van de vraag

Vragen staat vrij

  • Doel: de teamleden leren elkaar beter kennen
  • Doelgroep: twee teams die onlangs samengevoegd zijn
  • Werkvorm: eigen wijshedenspel met inspirerende citaten en pakkende vragen
  • Resultaat: belangrijke waarden gekoppeld aan de praktijk zijn onderling uitgewisseld en er is wederzijds respect ontstaan


Kernkwadrant van Ofman