Intervisie


Het doel van intervisie is vakmanschap te ontwikkelen. Door middel van gezamenlijke reflectie krijgt de groep greep op het eigen denk- en leerproces. Gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren.

Als trainer en als collega heb ik binnen diverse organisaties intervisiegroepen begeleid. Mijn kracht is anderen bewust te maken van hun sterke kanten, aan de slag te gaan met hun overtuigingen en te prikkelen tot actie. Ik lever maatwerk, sluit aan bij de leerstijl en de wensen van de groep.

Intervisie