Methodiek


Werkweb-Autisme

Van 2014 tot 2017 ben ik trekker geweest van de werkgroep Arbeidsparticipatie van de Academische Werkplaats Autisme Samen doen! Concreet resultaat van deze werkgroep is het project ‘WerkWeb-Autisme’. Ik ben pro deo lid van de kerngroep van dit project. 

Het doel van het project ‘WerkWeb-Autisme’ is een zelfmanagement methodiek te ontwikkelen om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme, samen met betrokken professionals, te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk dat goed bij hen past. Uit onderzoek is bekend dat het hebben van werk een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid, maar door de problemen die mensen met autisme ondervinden in het dagelijks leven, is op dit moment slechts een kwart van hen werkzaam. Met behulp van de zelfmanagement methodiek zal meer inzicht ontstaan in de eigen effectiviteit, eigen regie, talenten en voorkeuren, wat belangrijke voorwaarden zijn voor deelname aan werk. Een behoeftepeiling laat zien dat er een grote vraag is naar deze zelfmanagement methodiek. 

De ‘WerkWeb-Autisme’ e-health methodiek wordt wetenschappelijk ontwikkeld, zal landelijk gratis online beschikbaar komen en zorgt naar verwachting voor versterking van het herstelvermogen van mensen met autisme.

WerkwebAutisme wil daarnaast een platform bieden aan mensen met autisme – en hun netwerk - die op zoek zijn naar werk. Voor werkgevers bieden we ruimte om vacatures aan te bieden en daarnaast geven wij tips en adviezen.

Zowel in de projectgroep, klankbordgroep en in ons test- en ontwikkelteam zijn ervaringsdeskundigen in alle fases van het project nauw betrokken. Daarmee zal de methodiek maximaal aansluiten op individuele behoeftes. Samenwerkingspartners, waar ook mensen met autisme werken, zijn onder andere: de Nederlandse Vereniging voor Autisme, de Academische Werkplaats Autisme ‘Samen Doen!’, het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum, Carapax-IT de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen.