Methodiek


ZELFVERBINDERS

Zelfverbinders ® zijn compacte en laagdrempelige instrumenten, gebaseerd op de zelfkonfrontatiemethode.
Ze zetten aan tot een snelle effectieve reflectie, door relevante stellingen te betrekken. De klant wordt geholpen om snel nieuw inzicht te krijgen in de situatie, (her)ontdekt de eigen kracht en doorziet belemmeringen en mogelijkheden.


Zelfverbinders: Werkfit, Perspectief op werk, Vitaliteit, (verborgen) Verlies

Voor wie
 • van baan moet of wil veranderen
 • het gevoel heeft vast te lopen op zijn werk of privé
 • burn-out klachten heeft
 • twijfelt over studie- of beroepskeuze
 • slecht contact heeft met zichzelf of anderen
 • moeilijk kan omgaan met stress
 • naar zichzelf wil (leren) kijken
Resultaat
 • Nieuwe inzichten in eigen patronen en drijfveren leiden tot nieuw perspectief
 • Gemotiveerde ontwikkeling gebaseerd op eigen ontdekkingen
 • Wezenlijke en blijvende verandering
 • Toename van zelfzeker gedrag, flexibiliteit en zelfsturing

De zelfverbinders zijn ontwikkeld door
EssenceIam

Praktische informatie:

maximaal 12 uur