Methodiek


Persoonlijk
positie repertoire

Het PPR is een effectief instrument als je

  • iets in je gedrag wilt veranderen maar stagneert
  • een dubbele nationaliteit hebt
  • onzeker bent over jouw plek in een groep
  • vecht met tegenstrijdigheden in jezelfWERKWIJZE

Je begint met het inventariseren van ik-posities. Een interne ik – positie kan zijn: ‘de zorgzame’ of ‘de vechter’. Een externe ik-positie is een belangrijke ander of iets in de omgeving dat een deel van uzelf is: ‘Beatrice die ik bewonder’ of ‘mijn auto’. Elke positie heeft een stem, een eigen verhaal en kan met de andere positie in gesprek gaan. De ene stem is krachtiger dan andere. Je onderzoekt de onderlinge samenhang tussen de verschillende posities en ontdekt welke positie de meeste kleur geeft aan jouw verhaal. Bijvoorbeeld de zorgzame of juist de vechter. Daarnaast zie je duidelijk in welke situatie een positie dominant is of juist ondergesneeuwd. Je laat de posities afzonderlijk aan het woord en ontrafelt stap zo voor stap de knoop.

Het Persoonlijk Positie Repertoire is ook gebaseerd op de waarderingstheorie.