Methodiek


Supported Employment

Deze methodiek kent vijf fasen, die ik vertaald heb naar mijn manier van werken. De fasen lopen vaak door elkaar heen:

  1. Kennismaking: jij krijgt de tijd om kennis te maken en te wennen aan werk en begeleider
  2. Assessment: in je werknemersprofiel inventariseren we jouw sterke kanten, en aandachtspunten, je manier van leren, je wensen, je netwerk. Ik ondersteun je daarbij zodat jij een realistisch zoekprofiel kunt opstellen.
  3. Werk zoeken: doen we samen, jouw wensen zijn belangrijk, jij bepaalt wat passend werk is. We gebruiken beiden ons netwerk. Als je wilt kun je in deze fase oriƫnterende stage(s) lopen
  4. Werkgeversbetrokkenheid: werkgevers zijn belangrijke samenwerkingspartners voor mij. Betrouwbaarheid en flexibiliteit is voor mij vanzelfsprekend.
  5. Ondersteuning op en naast de werkvloer: waar en wanneer jij dat nodig hebt. Ik heb respect voor dat wat jij mij toevertrouwt.

Supported Employment is een bewezen methodiek voor jobcoaching. Deze is ontwikkeld in de Verenigde Staten in de jaren 70 en in 1985 via Ierland in Europa terecht gekomen. Lees verder op de website van de Nederlandse vereniging voor Support.